IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

БАЙ ГЕНЧО-ГЕНЧО ОРАШЪКОВ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:130588770

Контакти

  • Телефон: +359 71842068

Дейности

  • Услуги за приготвяне и поднасяне на напитки

Местонахождение

България, Копривщица, УЛ.ХРИСТО ТОРОМАНОВ - 7