IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BATICA ZIVKOVIC PR GRADEVINSKA RADNJA NIS

Дейности

  • Изграждане на жилищни и други сгради

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Stevana Nemanje 47