IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

BANKER TAXI DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NIS

Дейности

  • Таксиметрови превози

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Vozdova 13