IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

АУТОКОМЕРС - ООД

Дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ:122030036

Дейности

Местонахождение

България, Копривщица, УЛ.ХАДЖИ ГЕНЧО - 1 -