IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AUTO SERVIS CVETANOVIC MILAN CVETANOVIC PREDUZETNIK NIS

Дейности

  • Поддържане и поправка на МПС

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Orce Nikolova 11