IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AUTO PREVOZ VOJA NIKOLIC PR NIS

Дейности

  • Таксиметрови превози

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Radoja Dakica 19