IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AUTO PERIONICA SPIRA MILOS MILJKOVIC PREDUZETNIK NIS

Дейности

  • Поддържане и поправка на МПС

Местонахождение

Сърбия, Ниш, 21. Maj 9A