IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AUTO LIMARSKA RADNJA MILADINOVC SLAVOLJUB MILADINOVIC PR, NIS

Дейности

  • Поддържане и поправка на МПС

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Derdapska 7