IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Atletski Klub Zeleznicar Nis

Дейности

  • Дейност на спортни клубове

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Zetska -Gradski stadion BB