IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

АТАРЕЛ - В-АТАНАС ВЪЛЧЕВ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:122067853

Дейности

  • Дейност на ресторанти и подвижни обекти за хранене

Местонахождение

България, Копривщица, ГЕОРГИ САЛЧЕВ 4