IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

"ASOCIJACIJA MALIH AKCIONARA "POMORAVLJE" AD NIS"

Дейности

  • Дейност на други организации, въз основа на членство в тях

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Bulevar Nemanjica 61/12