IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

АМТ - ВЕСЕЛИН СТОИЧКОВ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:122040226

Дейности

  • Търговия на дребно с железарски стоки, бои и стъкло в специализирани магазини

Местонахождение

България, Копривщица, УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 38 А