IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

АМБУЛ.ЗА ИНДВ.ПРАКТ.ЗА ПЪР.МЕД.ПОМОЩ-Д-Р ВЪТКОВ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:130307497

Контакти

Дейности

  • Обща медицинска практика

Местонахождение

България, Копривщица, УЛ.ПЕТКО КЪЛЕВ -13