IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

АЛИС - 15-ДУШКО ТОРОМАНОВ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:122004422

Контакти

Дейности

Местонахождение

България, Копривщица, НИКОЛА БЕЛЧЕВ 4