IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDRA TANASKOVIC PR, KROJACKI SALON SCHNEIDER, NIS

Дейности

  • Производство на други облекла

Местонахождение

Сърбия, Ниш, 21. maja bb