IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDRA STEVANOVIC PREDUZETNIK, TRGOVINA NA VELIKO I MALO ODECOM KRALJICA NIS

Дейности

  • Неспециализирана търговия на едро

Местонахождение

Сърбия, Ниш, BB