IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR ZUBANOVIC PREDUZETNIK, RADNJA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO AVANTI NIS

Дейности

  • Неспециализирана търговия на едро

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Obrenoviceva bb