IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR MILJKOVIC PR, RADNJA ZA ODRZAVANJE MOTORNIH VOZILA AUTO BUBI NIS

Дейности

  • Поддържане и поправка на МПС

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Jelene Glavaski 6