IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR MARKOVIC PREDUZETNIK, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM, NIS

Дейности

  • Таксиметрови превози

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Vizantijski bulevar 140/18