IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR MANIC PR, RADNJA ZA RACUNARSKO PROGRAMIRANJE, PROJEKTOVANJE, INZENJERING I IZGRADNJU GRADEVINSKIH OBJEKATA AGTIM NIS

Дейности

  • Компютърно програмиране

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Rajiceva 30a/12