IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR KOMADINA PR UGOSTITELJSKA RADNJA CAFE LIBERO NIS

Дейности

  • Услуги за приготвяне и поднасяне на напитки

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Toplicina 4