IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR KEKOVIC PR, ARHITEKTONSKI ATELJE AM, NIS

Дейности

  • Инженерни дейности и технически консултации

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Dragise Cvetkovica 28A