IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR GAVRILOVSKI PR, UGOSTITELJSKA RADNJA DONATELO NIS

Дейности

  • Дейност на ресторанти и подвижни обекти за хранене

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Derdapska 46