IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

ALEKSANDAR BOJKOVIC PR, RADNJA ZA PRANJE VOZILA I TEPIHA STARS NIS

Дейности

  • Поддържане и поправка на МПС

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Branka Miljkovica 73