IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

"AKADEMIA HOMO TURISTIKUS"

Дейности

  • Дейност на други организации, въз основа на членство в тях

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Obrenoviceva - Pp Gorca lokal M-12