IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

АИППСП-Д-Р МАРИЕЛА РАДОМИРОВА

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:131081122

Контакти

  • Телефон: +359 887215688

Дейности

  • Стоматологична практика

Местонахождение

България, Копривщица, УЛ.КОСТАДИН ДОГАНОВ - 48