IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AIESEC LOKALNI KOMITET NIS

Дейности

  • Дейност на други организации, въз основа на членство в тях

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Trg Kralja Aleksandra 11