IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AHИ - 93 - ВАСИЛ ПОДГОРСКИ

Едноличен търговец

БУЛСТАТ:122023974

Контакти

  • Телефон: +359 896 600 541

Дейности

Местонахождение

България, Копривщица, УЛ.НЕШО ПОПБРАЙКОВ 1