IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, ZASTITA OD POZARA I EKSPLOZIJE, ZASTITA ZIVOTNE SREDINE I INZENJERING SLOBODANKA RISTIC PR NIS

Дейности

  • Консултантска дейност във връзка с бизнеса и др.

Местонахождение

Сърбия, Ниш, Branka Krsmanovica 20/32