IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

Aero klub "Vazduhoplovci Nisa"

Дейности

  • Дейност на спортни клубове

Местонахождение

Сърбия, Ниш, 2