IPA Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водещ партньор Община Копривщица, гр. Копривщица, България, партньор Община Медиана, Ниш, Сърбия

Местонахождение

Дейности

А.В.В.А. ХРИСТОВ

Еднолично дружество с ограничена отговорност

БУЛСТАТ: 131208484

Контакти

  • Телефон: (02) 971 21 14
  • Факс: (02) 971 21 57
  • Електронна поща: avvach@bycell.net

Дейности

Местонахождение

България, София, ул. Детелин войвода, 22, ет. 3, ап. 13